KADRY I PŁACE

logo
PŁACE - Rozliczanie wynagrodzeń

Ewidencja czasu pracy. Rozliczanie wynagrodzeń. Umowy o pracę. Umowy cywilno-prawne. Naliczanie list płac. Elektroniczne polecenie przelewu (przelewy automatycznie wczytywane do autoryzacji do systemu bankowego klienta). Konsultacje dla zarządu. Reprezentacja przed ZUS.

KADRY - HR - Sprawy pracownicze

Prowadzenie akt osobowych (teczki). Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy. Ewidencja szkoleń BHP. Ewidencja badań lekarskich pracowników. Ewidencja urlopów (comiesięcznie raportowana kadrom zarządzającym). Konsultacje dla Zarządu. Reprezentacja przez ZUS i PiP.

APT - Agencja Pracy Tymczasowej

Organizacja zatrudnienia w formie najkorzystniejszej dla pracodawcy czyli agencji pracy tymczasowej. Porady merytoryczne. Założenie agencji. Prowadzenie dokumentacji. Reprezentacja przed ZUS i PiP.

E-PRACOWNIK

e-Wnioski. Natychmiastowa zmiana danych. e-Teczka. Elastyczność systemu. Autoryzacja przez chip RCP. e-Formularz.  Certyfikat Bezpieczeństwa SSL. Automatyczna Synchronizacja. Swoboda dostępu. Monitoring miejsca i czasu pracy. Wirtualny obieg dokumentów.

KONTAKT
SZWAK & SPÓŁKA SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań