OPTYMALIZACJA

logo
Optymalizacja działów księgowości

Analizujemy funkcjonowanie działu księgowości w zakresie organizacji pracy, przepływu informacji, wykorzystania dostępnych technologii oraz oceny wydajności pracowników.

Koordynujemy działanie działów księgowości w trzech etapach:

  • Opis stanu obecnego („fotografia”) i jego oceny oraz sugestii usprawnień i ich wdrożenia w formie audytu wewnętrznego zakończonego raportem.
  • Wdrożeniu proponowanych zmian po akceptacji Zarządu.
  • Nadzorowaniu funkcjonowania wdrożonych zmian.

Podczas każdego etapu na bieżąco konsultujemy otrzymywane wyniki.

Na życzenie przedstawiamy referencje firm z rynku krajowego.

Podczas optymalizacji również realizujemy dla Klientów projekt stworzenia własnego Centrum Usług Księgowych.

Zaufali nam
Elektroniczny obieg dokumentów

Wykorzystując kilkaset tysięcy złotych dofinansowania z UE, nasze doświadczenie, potrzeby i know-how stworzyliśmy oprogramowanie będące wirtualną platformą B2B łączącą w naszym przypadku firmę z księgowością. Schemat działania systemu przedstawia prezentacja: System eSD.

System koordynuje pracę księgowych z pracą całego przedsiębiorstwa. Dowolna konfiguracja poziomów i schematów akceptacji oraz przepływu dokumentów powoduje, że system jest elastyczny i umożliwia jego dostosowanie do każdej firmy. Jako właściciel licencji oprogramowanie zarówno udostępniamy jak i sprzedajemy oraz wdrażamy. Każda firma, której prowadzimy księgi rachunkowe otrzymuje możliwość korzystania z naszego systemu, który jest przez nas używany na co dzień w bieżącej pracy. Oprogramowanie to może być wykorzystane w każdej firmie jak również w centrum usług księgowych.

Optymalizacja zatrudnienia

Wykorzystując wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie wspomagamy Zarząd w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów oraz form zatrudnienia pracowników.

Controlling i rachunkowość zarządcza

Analizujemy dane i przedstawiamy je Zarządom w formie prezentacji. Na podstawie sugestii o oczekiwań Zarządów konstruujemy arkusze kalkulacyjne analizujące obszary działalności, np. wydajności handlowców czy rentowności zleceń.

Dotacje z UE

Bazując na własnym doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami organizujemy i wspomagamy przygotowanie wniosków o dotacje, rozliczanie poszczególnych etapów jak i finalne całej dotacji.

KONTAKT
SZWAK & SPÓŁKA SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań