KSIĘGOWOŚĆ

logo
KSIĘGI Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie. Oprogramowanie Sage Symfonia ERP (Forte). Zamykamy miesiąc i raportujemy najpóźniej 8 dnia następnego miesiąca. Pracujemy w naszym biurze lub w siedzibie klienta zdalnie łącząc się z naszym oprogramowaniem. Wczytywanie płatności do autoryzacji bezpośrednio do systemu bankowego klienta. Elektroniczny lub tradycyjny obieg dokumentów. Standard Jakości Usług Rachunkowych comiesięcznie weryfikowany kontrolą wewnętrzną biegłego rewidenta.

KSIĄŻKA przychodów i rozchodów (KPiR)

Ewidencja książki przychodów i rozchodów. Oprogramowanie Symfonia Mała Księgowość. Standard jakości. Błyskawiczna ewidencja dokumentów. Elektroniczny lub tradycyjny obieg dokumentów.

GŁÓWNY Księgowy - nadzór nad działem księgowości

Zarządzanie działem księgowości pracującym w siedzibie klienta lub zdalnie u nas w biurze, na oprogramowaniu własnym klienta lub naszym. Raportowanie dla Zarządu. Standard jakości Działu Księgowości comiesięcznie weryfikowany kontrolą wewnętrzną.

KONTAKT
SZWAK & SPÓŁKA SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań