BUSINESS INTELIGENCE

logo

Business Intelligence – raportowanie sytuacji finansowej oraz majątkowej firmy w czasie rzeczywistym.

Raporty online w szyfrowanym (jak w banku) łączu internetowym.

KONTAKT
SZWAK & SPÓŁKA SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań