BUSINESS INTELIGENCE

logo

Business Intelligence – raportowanie sytuacji finansowej oraz majątkowej firmy w czasie rzeczywistym.

Raporty online w szyfrowanym (jak w banku) łączu internetowym.

KONTAKT
SZWAK & SPÓŁKA SP. Z O.O.
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań